Barion Pixel

A Dísznövény Webáruház cookie-kat használ, annak biztosítására, hogy a használata kifogástalan legyen, és a legjobb élményt nyújtsuk Önnek webáruházunkban.
Bővebb tájékoztatást adatkezelésünkről itt talál: Adatvédelmi nyilatkozatunk
(A beállításokat bármikor módosíthatja a képernyő bal sarkában megjelenő fogaskerékre kattintva!)

Rendben
Menü

Mit jelent a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás?

Dísznövény Webáruház logokép

1. Ez egy fizetési opció: „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás, ami webáruházunkban elérhető

Az Online Áruházat működtető Kereskedő, jelen esetben cégünk, a Zöldvilág.infó Kft., biztosíthatja a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót vásárlóink (továbbiakban Fogyasztó) részére, ha Fogyasztóval szemben fennálló követelése (azaz az Áru(k) ellenértéke) tekintetében az Izzypay Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-141764) - a továbbiakban: Izzypay Zrt. - kötött szerződése alapján ezen követelés a szerződő felek akarata szerint átruházásra kerül, és a Fogyasztó megfelel a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás feltételeinek”, illetve amikor azt a Kereskedő maga kívánja biztostani a Fogyasztó részére az Izzypay Zrt.-vel fennálló szerződése alapján.
A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció választása tehát a Fogyasztó részéről nem automatikus, mivel az Izzypay Zrt. által elvégzett automatikus logikai vizsgálattól függően jelenik meg a Fogyasztó részére. Amennyiben a Fogyasztó részére megjelenik ezen fizetési opció és kiválasztja azt, akkor ezt követően a Fogyasztó által adott hozzájárulás alapján az Izzypay Zrt. ellenőrzi, hogy a Fogyasztóval szemben fennállnak-e kizáró okok.

Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:

 • Fogyasztó a személyazonosító igazolvánnyal („személyi igazolvány”) korábban elkövetett visszaélést a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás tekintetében
 • 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
 • Korábban igénybe vett „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásból fennálló kintlévőség
 • „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásra való jogosultság értékelése kapcsán szükséges adatkezelésre vonatkozóan a hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
 • az Izzypay Felhasználói Fiók létrehozásához és biztosításához szükséges adatkezelés kapcsán a hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről (úgynevezett „Előminősítési folyamat”)

Amennyiben a fenti kizáró okok közül valamelyik fennáll a Fogyasztóval szemben, akkor Fogyasztó nem tudja igénybe venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, melyről a Kereskedő Online Áruházában kap tájékoztatást. Amennyiben az Előminősítési folyamat sikeres eredménnyel zárul, úgy az Izzypay Zrt. egy úgynevezett „Tényleges Minősítési folyamatot” is elvégez, hogy ellenőrizze a lentebb felsorolt kizáró okok valamelyike a Fogyasztóval szemben fennáll-e. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálja a Fogyasztó által Izzypay Zrt. részére megadott személyazonosító igazolvány („személyi igazolvány”) szám segítségével a Belügyminisztérium személyiadat-és lakcímnyilvántartásából lekérdezett adatok alapján, hogy a Fogyasztóval szemben fennáll-e olyan kizáró ok, ami miatt Fogyasztó a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót nem jogosult igénybe venni.

Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:

 • Fogyasztó lejárt/nem valós személyazonosító igazolványszámot adott meg
 • Fogyasztó nem töltötte be a 18. életévét
 • 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
 • Fogyasztó nem magyar állampolgár
 • Fogyasztónak nem Magyarország területén található a szállítási, számlázási címe vagy lakcíme

A fenti kizáró okok nem együttes feltételek, így, ha már egy kizáró ok is fennáll a Fogyasztóval szemben, akkor a Fogyasztó nem jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevételére. Amennyiben valamely kizáró ok fennáll a Fogyasztóval szemben és Fogyasztó még sem tudja igénybe venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, úgy erről a Kereskedő tájékoztatja a Fogyasztót. Amennyiben Fogyasztó jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót igénybe venni, úgy tudomásul veszi, hogy ezen fizetési halasztásra vonatkozó szolgáltatást megrendeli és vállalja, hogy fizetési kötelezettségét - mely az általa vásárolt Áru(k), illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat (pl. szállítási díj) együttesen jelenti - teljesíti.
Az Izzypay Zrt. csak és kizárólag a fogyasztói követelés, azaz az Áru(k) ellenértékének beszedésére és érvényesítésére jogosult, de a Fogyasztó által megvásárolt Áru(k), azaz a vásárláshoz kapcsolódó minden egyéb fogyasztói igényérvényesítés (pl. fogyasztói reklamáció, hibás-teljesítés, termékcsere stb.) tekintetében továbbra is Kereskedő jogosult és köteles eljárni a Fogyasztóval szemben.

2. Fizetési határidő

A Fogyasztó az Áru(k) teljes ellenértékét a vásárlás Kereskedő általi teljesítés napját követő 14 napon belül köteles megfizetni az elérhető fizetési lehetőségek valamelyikének útján.

3. Késedelmes teljesítés következménye

A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevétele során nem terheli a Fogyasztót plusz költség, díj, ami ezen fizetési lehetőség igénybevételét lehetővé teszi. Ugyanakkor, ha a Fogyasztó fizetési késedelembe esik, akkor késedelmi díjak kerülhetnek felszámítására az alábbiak szerint:

 • 3.1. Abban az esetben, ha a Fogyasztó az Áru(k) ellenértékét nem fizeti meg a megadott határidő lejártáig Kereskedő felé, amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul értesítette a Fogyasztót, valamely elektronikus kommunikációs csatornán keresztül, akkor Kereskedő jogosult az Áru(k) ellenértékén felül késedelmi díj érvényesítésére, amely Kereskedő felé fennálló tartozása 10%-ának megfelelő összeg, de legalább 2.000 Ft és legfeljebb 5.000 Ft lehet.
 • 3.2. Abban az esetben, amennyiben a Fogyasztó a fizetési kötelezettségét a 3.1 pontban foglalt késedelmi díj fizetési határidőt követő 8. napon sem teljesítette maradéktalanul a Kereskedő felé, akkor a Kereskedő az Áru(k) ellenértéke 10%-ának megfelelő összegű további késedelmi díjra jogosult, amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul értesítette a Fogyasztót, valamely elektronikus kommunikációs csatornán keresztül és amelynek összege legalább 4.000 Ft és legfeljebb 8.000 Ft.
Tartalomhoz tartozó címkék: ajánlat hír
blog comments powered by Disqus

Keresés